Världens Största Damm

Jättedammbygge saknar pengar (Teknisk Tidskrift 12/1999)

Det jättestora dammbygget Three Gorges i Kina har finansiella problem. Det saknas 24 miljarder kronor för den andra etappen.

Enligt den ursprungliga finansieringsplanen skulle 23 procent av kostnaderna för hela projektet täckas med utländskt kapital. Men utländska banker har inte velat engagera sig. De vill inte riskera sitt rykte med tanke på den opposition som finns mot dammbygget. Asienkrisen har också medfört att de utländska långivarna är försiktiga.

Ledningen för projektet ska nu försöka klara finansieringen inhemskt genom att ge ut aktier och obligationer.

Vid Yangtse-floden i Kina byggs världens

största damm. Den heter Three Gorges.

(Bilden är inte autentisk)

 

(Teknisk Tidskrift 9/1998)

Damm:
Längd 2309 m
Krönhöjd 185 möh
Högsta vattennivå 175 möh.

Vattenmagasin:
Längd 600 km
Volym 39 miljarder kbm.

Kraftverk:
Antal aggregat 26
Kapacitet 18 200 MW
Årlig produktion 84 700 GWh.

Slussar:
Antal slusskamrar 5
Kammarstorlek 280*34*5 m.

Fartygshiss:
Behållarstorlek 120*18*3,5 m.

Folkomflyttning:
1 113 000 personer.

Jordbruksmark under vatten:
27 800 hektar.

Byggvolymer:
Jord- och bergschakt 103 miljoner kbm
Jord- och bergfyllning 29 miljoner kbm
Betong 27 miljoner kbm.

Byggtid:
17 år.

Färdigt:
Dammen 2003
Fartygshissen 2009.

Kostnad inklusive flytt av folk:
300 miljarder kronor.